انتخابات مجلس هشتم
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٦  

من و طیف اندیشه ها و گزینش

من و انتخابات ، از روی بینش

من و پاسداری ز راه خمینی

مرا مجلس هشتمین است و چینش


کلمات کلیدی:   سیاسی ،انتخابات