انتخابات 94---6
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤  

 

استاد محمدرضا مرشدی

 

خوشبختی در  زندگی تابع انتخاب است

 

انتخاب درست ما را مقتدر تر میکند.انتخاب نادرست زندگی ما را از رونق می اندازد.قران نسخه سلامتی و برکت زندگی به ما دستور میدهد که در امور زندگی خود مشورت کنید.تصمیم درست اینده زندگی ما است.انسان تابعی از انتخاب های مکرر است.

بطًور کلی انتخاب نگردن گزینه های بد اهمیت بیشتری دارد. نه گفتن در زندگی ای موجود عاطفی سخت تر از اری گفتن است انسان وقتی با دوستی بد مواجه میکند خیلی سخت به او جواب منفی میدهد.

اگر ما ایرانیان با گشتن در عرض و طول و عمق تاریخ و جغرافیا بتوانیم اصل اول قانون اساسی خود را اجرا کنیم و تصمیم های انتخاباتی درست بگیریم روز به روز تواگرتر در زندگی فردی و اجتماعی ظاهر می شویم

اگر بتوانیم نیم قرن درست انتخاب کنیم اعتبار تاریخی ایران را به عنوان پرجم داری عقل و علم و تجربه ودین و عرفان وحکمت احیا می کنیم. روش. جمهوری اسلامی بهره برداری ازتجربه بشری و علم بشری و عقل بشری و وحی و میراث مقدس مشترک همه انبیای الهی است

اگرغرب. در قرن بیستم برای ملل اروپایی بیست و پنج در صد اوقات فراقت در برنامه ریزی های فرهنگی خود دید . اگر کشورهای حوزه یورو برای هزاره سوم هفتاد و پنج درصد زندگی مردم را اوقات فراقت دیده اند شاید زود تر از ما اهمیت روشهای پنجگانه حکمرانی ایده ال جمهوری اسلامی را به لحاظ شیصد سال تجربه تاریخی از مبدا رونسانس بهتر درک میکنند.

غرب بدلیل ایجاد سیصد سال ارامش نسبی و تصمیم درست به تمدن مادی رسید اما برای معنوی کردن تمدن مادی خود به زمان بیشتری نیاز دارد

بیایم منازعات داخل کشور را برای ایجاد حد اکثر کامروایی و ارامش به حد اقل ممکن برسانیم


کلمات کلیدی:   انتخابات 94 ،معارف