سردار همدانی
ساعت ٥:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٤  

حاج مجید نداف:

 

برای شهید همدانی احترام ویژه ای قایلم و به همین دلیل در مراسم او شرکت کردم و در زندگی سراسر شرافتمندانه او فقط سرکوبهای سال 88 را نمی بینم. او مرد بزرگی بود و عاقبت مزد خدماتش را گرفت و در خطوط مقدم جبهه علیه داعش که افتخار بزرگی است، به هر نحو که شده،به ملکوت اعلی پیوست.  روحش شاد

 

محسن رشید:

 

1 - شاخص ایمان افراد، آخرین رفتاری است که از آنها سر می زند. لذا ممکن است کسی قاری قرآن باشد و منکر قرآن از دنیا برود و یا کسی ظلم کرده باشد ولی مظلوم با دنیا وداع کند

2 -  رزمندگان همدان باید سابقه سردار همدانی را از قراویز ( جبهه سرپل ذهاب ) تا لشکر 27 و از لشکر 27 تا ستاد قرارگاه های عملیاتی بشناسند.

حال اگر ایشان در برخی از حوادث ناگوار 88 نقش داشته، بجای خود محفوظ، ولی شاخص قضاوت ما رفتارهای آخرین ایشان است.

3 -  یاد داشته باشیم که جنگ در غزه، لبنان، سوریه و عراق، از نگاه امنیتی- نظامی، دور کردن منطقه خطر از مرزهای رسمی کشور است و خارج از نگاه ارزشی ، این گونه آموزه ها مورد تایید علوم استراتژیک است.

4 - همانطور که به درستی معتقدیم که سپاه نباید در انتخابات دخالت کند، همانطورهم معتقد به ضرورت توان مندی روزافزون سپاه هستیم. این توان مندی یکی از عوامل بازدارنده دشمن خارجی خواهد بود.

5 - شاخص‌های این توان مندی چیست؟ حتما یکی از آنها انسجام داخلی و تبعیت از فرماندهی است. حال با این شاخصه، فرمان بردن یک ژنرال از فرمانده کل قوا، به همافزایی کمک نمی کند؟

بلکه رابطه قلبی بین ژنرالها و فرماندهی کل قوا، پرده ای از بازدارندگی را برای دشمن به نمایش در نمی آورد؟

,6 - بی تردید یکی از عوامل بازدارنده دشمن، کارنامه درخشان نظام طی جنگ تحمیلی 8 ساله است. ولی آیا همواره این تردید وجود ندارد  که توانایی سپاه در امروز مانند گذشته نیست؟

البته که یکی از شاخصه های مهم توان مندی نظامی یک کشور، بستگی به موقعیت اجتماعی نیروهای مسلح ان کشور دارد و به همین جهت هم که شده سپاه نباید در انتخابات دخالت کند که متأسفانه سپاه از این زاویه آسیب بزرگی دید که هنوز هم متوجه اشتباه خود نشده است. اما این نهاد نظامی که متاسفانه نزول موقعیت اجتماعی داشته، اگر بگونه ای، جبران مافات نکند، نقش بازدارنده اش کاهش می یابد.

اما سپاه با دو عامل این کسری توان را پوشش داده است:

الف - افزایش توان جنگ افزاری

ب - حضور در میدان های نبرد غزه، لبنان، عراق و سوریه

حال با این مقدمه چینی. حضور حسین همدانی و دیگر رزمندگان ایرانی در سوریه و عراق، که قدرت بازدارندگی ما را به نمایش می گذارد و خطر تأمین مرزهای کشور را صدها و بلکه چند هزار کیلومتر، از مرزهای ما دور می کند، حضور هر ایرانی در آن صحنه های نبرد، نوعی دفاع از مرزهای کشور نیست؟!

آیا کشته شدن در چنین میادینی آنهم داوطلبانه ارزش شهادت ندارد؟!

7 - محبت دلیل بردار نیست

بدون هیچگونه پرده پوشی اظهار می دارم که من حسین همدانی را دوست داشته و دوست دارم. حتی در حوادث 88 که قبل از روز رای گیری، به مناسبت سوم خرداد 88 (سالروز فتح خرمشهر) سخن تامل برانگیزی گفت:

و اظهار داشت که " بیت المقدسی بسازیم که ..." در حالی که از آن کلام بوی دخالت سپاه به مشامم می رسید، ولی همان روزش هم دل من از محبت او خالی نمی شد. البته بند آخر من نه سخن منطقی بلکه اعتراف به آن چیزی بود که در وجود من خود نمایی می کند.


کلمات کلیدی:   سردار همدانی ،انتخابات 1388 ،داعش ،سوریه