منشد محسن
ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧  

مانده بودم تاکنون در اسم خویش

حمد و لله خویشتن بشناختم

نیستم محسن رشید و <منشدم>

جده‌ام اینگونه می‌پرداختم

نام من زین بعد <منشد محسن> است

غیر از این هر آنچه بردم ، باختم

وقت تلقینم مخوانیدم جز این  

کز <نشیدم > بس علم افراختم

نیست غیر از منشدی شالوده‌ام

کاخ <انشاد> حسینی ساختم

روی قبرم هر چه جز این حک کنید

بیگمان دارایی‌ام را باخت{ه ا}م


کلمات کلیدی:   کارت شناسایی