خیر و شر
ساعت ٩:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

همنشین گیر ! ته نشین نشوی !

 

با خدا باش ! جانشین گردی !

 

با هدف باش !  ز آنکه بی "نیت"،

شبح چارپای ولگردی !

 

نیت خیر، منتهی به جنان !

 

هم تشخص دهد،به هر إنسان ! 

 

نیت شر، می است از زقوم !

کام راپر کنند تا حلقوم !


کلمات کلیدی:   معارف ،نجوای جمعه