آواز گنجشک
ساعت ٩:٤٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

بین جمع بلبلان گنجشک چهچه میزند!

بلکه از داغ جگر،پیوسته لهله میزند!

غنچه ای در زیر پا افتاده، گنجشکی ز بغض!

ناله سر داده مگو مستانه قهقه میزند!


کلمات کلیدی:   معارف ،کارت شناسایی ،اهلبیت عصمت