قیام فاطمه سلا الله علیها
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

تیشه بردار بتان را بشکن

ریشۀ کفر و خرافات بکن

گرنداری تبر ابراهیم

سخن داغ ترا میخواهیم

نیستت بازوی قدرتمندی؟

غیرتت هست شرافتمندی!

چهرۀ پاک تو همچون مدرک

نقشۀ ظلم بصورت کن حک

سند ظلم نه غصب فدک است

گرچه آواره از آن نه فلک است

راه ما قصۀ مظلومیت است

سخن از عاطفه و مظلمت است

سخن عاطفه بین المللی است

سیرۀ "فاطمه زهرا" و علی است


کلمات کلیدی:   اهلبیت عصمت ،معارف