آینه مسیح
ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ خرداد ۱۳۸٧  

جمعه ای رفت! نه بوی گل نرگس آمد

لیک بوی خوشی از این سوی قبرس آمد

مرغک عشق زند چهچۀ لبنانی

بانگ سید حسن از ساحل مقدس آمد

غرق دریای لجنزار شدی اعرابی

پس بگرداب، ترا ماهی یونس آمد

این نهنگی است که میغرد و می ما لاند

غرق بودی! ولی از غیب ترا کس آمد

پوست باید که بیاندازی و احیاگری

کاندر این ساحل طوفان زده مونس آمد

راست کن پایه که کج تا به ثریا نروی

به تراز آی که شاقول مهندس آمد

خوک نفتی شده هم بازی میمون و ترا

از در موعظه و دوستی خرس آمد

پند روبه مشنو، دوست خرس مخواه

مخوری بازی میمون که مؤسس آمد

جلوه بنموده مسیحا ز رخ نصرالله

اینچنین است که بوی گل نرگس آمد


کلمات کلیدی:   سید حسن نصرالله ،لبنان ،سیاسی