میلاد حضرت معصومه (س)
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧  

گناهم باز می‌دارد زبان از ذکر معصومه

نه مدحش می‌توانم گفت و نی منثور و منظومه

طبیب غایب از منظر! دوا کن درد این عاصی

شفا ده سینه ام را تا گناهم مانده مکتومه