دل مهر و موم
ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧  

سرکشی بر دل خوابم کردم

شکر قفل دل من باز نبود

خبری گرچه نبود از یارم

هیچکس آگه از این راز نبود


کلمات کلیدی:   نجوای جمعه ،کارت شناسایی ،معارف