درس تاریخ
ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸٦  

عجب بابا،

یه تازه مسلمون

به تور خشک مقدسی خورد 

از مسلمون شدنش پشیمون شد !!!


کلمات کلیدی:   معارف