پر حرفی
ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧  

مجنونم و نشناخته ام سود و زیانم

گنگ آمده عقلم , برهانیده زبانم

از قصه یعقوب بود مات چو یوسف

انداخت به چاهم و فزون شد قلیانم


کلمات کلیدی:   کارت شناسایی