مغضوبین(شب اول محرم)
ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ دی ۱۳۸٧  

(شهید مطهری:

مردم کوفه در مقابل حکومت شام از زن و مرد مستسبع و اراده باخته شده بودند نمی توانستند مطابق عقل خودشان تصمیم بگیرند...)

ای کوفه خموشی از چه سبب؟

مبهوتی و حیرانی تو عجب

ای مأذنه عدل علوی

مقهور ستم های اموی

از مسجد و محراب تو هنوز

آوای علی آید شب و روز

ای خیل سیه پوشان علی

مغضوب پس از فقدان علی

ایتام و مساکین مژده کنون

در کوفه شود هنگامه خون

از مکه رسد فرزند حرم

آید که رها بخشد ز ستم

مسلم به رهایی آمده است

آن پیک خدایی آمده است

از جانب یار آورده پیام

"قوموا" که بود هنگام قیام

ای شهر علی نک سینه فراز

مهمان تو می آید زحجاز

این خواب گران ای کوفه بس است

فرزند علی بی یار و کس است

(شهید مطهری: بی شک مردم کوفه از شیعیان علی ابن ابیطالب بودند و امام حسین را شیعیانش کشتند...)


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف