برگزیدگان(شب دوم محرم)
ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧  

(شهید مطهری:

شخصیت دادن به یک ملت به این است که به آنها عشق و ایده آل داده شود

و اگر عشق ها و ایده آل هایی دارند که رویش غبار گرفته است

باید آن گرد و غبار را زدود

و دو مرتبه آن را زنده کرد)

طنین بانگ جرس بس ز دور می آید

صدای غافله سالار نور می آید

ندای بانگ اناالله می رسد بر گوش

نو ید وعدۀ  وصل و حضور می آید

بیا که شعله کشد خون ز نخلۀ بی سر

چو آتشی که ز اشجار طور می آید

هلا که می رسدت مژدۀ "انااخترتک"

هزار تیر بلایت به جور می آید

برون برو  ز تعلق که وادی قدس است

طهارتی که پگاهش سرور میآید

کنو ن  ز شعلۀ گرمش بگیر یک قبسی

به سنگ سرد دلت زن به شور می آید


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف ،شهید مطهری