استفاده از تریبون دشمن (شب سوم محرم)
ساعت ۱:٤٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧  

(شهید مطهری :

بودن اهل بیت امام حسین.ع در صحنه کربلا صحنه را بسیار بسیار داغتر کرد و در واقع امام حسین.ع یک عده مبلغ را طوری استخدام کرد که بعد از شهادتش آنها را با دست و نیروی دشمن تا قلب حکومت دشمن یعنی شام فرستاد. <حماسه حسینی جلد یک>

اهل بیت پیغمبر کار دیگرشان این بود که از نزدیک به وسیله خود دشمن توانستند با مردم تماس بگیرند. در صورتی که قبلا آحاد و افراد جرات تماس نداشتند. زینب از تریبون دشمن استفاده کرد. استفاده از تریبون دشمن در حقیقت جنگ را تا خانه دشمن کشیدن است. <حماسه حسینی جلد سوم> )

سر زده از افق تار و سیاه کوفه

پشت کوهان قمری عارضه ای مکشوفه

موی ژولیده و جاری ز جبینش خوناب

رنگ رخسار پریده است بسان مهتاب

نیمی از عارض آن ماه درخشان می بود

نیمه دیگر به پس ابر فرو رفته کبود

پرتوی جلوۀ او دل ز دو عالم می برد

جبروتش به خشوع همگان می افزود

از شعاع رخ او کوفه تاریک پگاه

کوفه لرزان شده بر خویش از آن خشم نگاه

آن شب ظلمت و صیرورت آن ماه جمال

سیر می کرد علی وار در آفاق کمال

غایت جلوۀ او آیت اسم اعظم

آن امانت که نموده قد سروش را خم

زینب است این که از او جلوه کند جمع خصال

مظهر اسم جمال اشت و تجلای جلال


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف ،شهید مطهری