بر سر دو راهی(شب چهارم محرم)
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧  

(امام خمینی:

ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش های اسلامی هستند به خوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. و آنها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانه اند...بحث مبارزه و رفاه بحث قیام و راحت طلبی بحث دنیا خواهی و آخرت جویی دو مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند )

گفتم به تو حر جمع دو عالم شدنی نیست

دینداری و راحت طلبی ساختنی نیست

یا اهل زمین باش که در نار بمانی

یا دل بکن از منصب و هر نام و نشانی

ای حر به خود  آ  هوش بیا وقت نمانده

جز لحظه ای اندک دگر این بخت نمانده

ای صد دله دل یکدله کن کار خراب است

آن چیز که دل برده ز تو عین سراب است

برخیز ز جا عالم موهوم رها کن

بگذر ز سر و رو به سوی آل عباکن

از خود مطلب توشه ای و برگ و توانی

هرگز طی این راه به پایت نتوانی

دستت به دعا گیر و سرت زیر بیانداز

شاید شود از مرحمت دوست دری باز


کلمات کلیدی:   عاشورا ،اهلبیت عصمت ،معارف ،امام خمینی