سیه چرده(شب پنجم محرم)
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧  

ای سیه چرده که بوذر به تو آموخته عشق

گونه های نمکینت کمکی سوخته عشق

باشد استاد اگر بوذر و شاگردش جون

بی شبیه است چنین مدرسه ای در همه کون

قصۀ عشق چو بوذر به غلامش آموخت

در دل مخلص او شمع محبت افروخت

منتظر ماند که عاشور حسینی برسد

نوبت رقص وی و شور حسینی برسد

پس به میدان بلا رقص کنان پا بنهاد

آنچنان رقص جنون کرد که از پا افتاد

جذبه اش یوسف زهرا سربالین آورد

سر تعظیم بدو صاحب آئین آورد

جون در کنه عبودیت خود شد معبود

 همچنان کعبه شد و گشت به عالم مسجود

پس حسین ابن علی چهره به رویش بنهاد

آنچنان کرد که با شبه نبی اکبر داشت


کلمات کلیدی:   عاشورا ،معارف ،اهلبیت عصمت