دخالت سپاه در سیاست(مصاحبه با قانون6)

سوال: با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر عدم ورود سپاه به مسائل سیاسی نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ:

اگر در کلام اخیر رهبری توجه کرده باشید، ایشان سپاه را نسبت به ورود در مسائل سیاسی نهی نکرده بلکه ضرورت آن را انکار کرده است. مسلما انکار ضرورت به معنای نفی همیشگی آن نیست. البته ممکن است ایشان بنا به مصلحتی که بر ما پوشیده است، به نهی همیشگی ورود سپاه به سیاست تصریح نکرده است.

 سوال: چرا سپاه نباید وارد سیاست شود؟

پاسخ:

به این موضوع اگر خارج از تاثیرات پیرامونی نگاه کنیم به نکاتی چند برمی خوریم:

1- تجربه کشور داری، ضرورت برکناری نیروهای نظامی را از ورود به فعل و انفعلات سیاسی قطعی می کند. نیروهای مسلح که حافظ مرزهای کشور از تهاجم بیگانگانند، برای اجرای چنین ماموریتی به حمایت همه جانبه مردم خود نیازمندند. حال آنکه ورود نیروهای مسلح به فعل و انفعالات سیاسی داخل کشور، موجب کاهش موقعیت مردمی نیروهای مسلح شده و حداقل حمایت جناحی را از دست خواهد داد که در صحنه سیاسی مقابل نیروهای مسلح قرارگرفته اند.

یکی ازخیانت هایی که محمدرضا پهلوی مرتکب شد، به خیابان کشیدن ارتش بود. آثار این خیانت وقتی آشکار شد که ارتش عراق به مرزهای ایران هجوم سراسری کرد. اولا یکی از عوامل تهیج کننده عراق برای حمله به ایران، تحلیلی بود که حکومت عراق درباره ارتش تضعیف شده ایران داشت. ثانیا ارتش جمهوری اسلامی ایران، بعد از فروپاشی ارتش شاهنشاهی خودباوریش را از دست داده بود. درصورتی که در دوران انقلاب امام خیلی سعی کرد مانع از فاصله بین ارتش با مردم شود و این تلاش امام با همه تاثیرات مثبتش اثرات منفی خیانت شاه به ارتش به صفر نرساند.  

2- ورود نیروهای مسلح به رقابت های سیاسی مغایر مردمسالاری است و می تواند به کودتا تعبیر شود. به عبارت دیگر درصورت ورود نیروهای مسلح به صحنه های انتخاباتی، انتخابی در میان نخواهد بود و زنگ پایان مردمسالاری زده خواهد شد.

3- پذیرش توصیه های امام خمینی به عنوان بنیان گزار جمهوری اسلامی برای همه پایبندان به جمهوری اسلامی الزامی است و برای سپاه پاسداران که واژه خمینی با هویت آنان آمیخته شده الزامش نه از روی اکراه بلکه از روی تبعیت آغشته به محبت باید باشد و این خمینی است که نیروهای مسلح را از ورود به مناقشات سیاسی برحذر داشته است.

4- درعین حال فراموش نکنیم نقشی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای سپاه تعیین کرده، فراتر از حوزه وظایف مرسوم نیروهای مسلح است. البته تفسیر این بند قانون اساسی که ازسوی مراکز قانونی صورت گرفته وظایف سپاه را در حد نیروهای مسلح محدود کرده است. اما به نظر من این تفسیر منطبق با روح مندرج در آن بند نیست. امیدوارم که روزی این تناقض و پارادوکس حل شود. ولی حل آن بگونه ای نباشد که موجب تغییر هویت ذاتی سپاه شود.

   سوال: برخی ها معتقد هستند این توصیه رهبر انقلاب به پاسداران برای جلویگری از توطئه ها و ادعا هایی است که علیه سپاه صورت می گرید،آیا درست است؟

پاسخ:

چه توطئه ای علیه سپاه است؟! من که چنین توطئه ای را استشمام نکرده ام. به نظر من شاید هدف از توصیه رهبری بهبود موقعیت سپاه باشد. 

/ 1 نظر / 25 بازدید
علی م

باسلام یک نیروی نظامی تشکیل شده است ازافرادی که از متن مردم هستند ومردم هم اصولا ازلحاظ سیاسی دارای گرایشات متفاوت هستندوهرگرایش هم دنبال منافع خود هستند در حالی که سپاه(طبق اساسنامه) باید یک نیروی منسجم وبه دور از گرایشات سیاسی وجناحی باشد وماموریت آن هم براساس قانون پاسداری ازانقلاب اسلامی ودستاوردهای آن می باشد حال اگر سپاه وارد جریانات سیاسی (داخلی)شود مسلما در مقابل مردم قرار می گیرد وبا توجه به امکانات وجایگاهی که ازلحاظ قدرت دارد عملا می تواند در رقابتهای سیاسی تاثیر گذار باشد واین تاثیر گزاری می تواند باعث بد بینی در بین اقشارمردم شودواین نمی تواند در راستای حفظ وحدت ودستاوردهای انقلاب اسلامی باشد وخدای ناکرده باعث انشقاق نیروهای وفادربه نظام میشود وعملا بخشی از مردم وجامعه نسبت نظام بدبین خواهند شد. از طرف دیگر افرادی در بین سپاه ونیروهای مسلح هستند که تفکر سیاسی اشان باهم مخالف است اگر آنها هم براساس جریانات سیاسی موجود در جامعه موضع گیری نمایند چه می شود؟!لذامتوجه می شویم چرا بنیانگزار جمهوری اسلامی سپاه را از ورود به گروههای سیاسی منع کرده اند وریاست محترم جمهور هم به درستی اشاره کردند که سپاه