درباره داعش (قسمت4)

ادامه پست قبل

15 - قرابت معنوی و مذهبی میان دو کشور وجود دارد.

رشید: قرابت تاریخی، نسلی و ... بسیاری وجود دارد اما آمریکا از این افزایش سهم ایران نگران است و بدش نمی آید که از شرایط ایجاد شده، در جهت کاهش سهم ایران بهره برداری کند. تلاش آنها برای تغییر دولت در عرقا را باید از این زاویه نیز نگاه کرد. سخن این نیست که دولت موجود در عراق بدون اشکال است، خیر! نقص دارد اما زاویه نگاه فعلی ما این است که یکی از ابعاد این تلاش آمریکا، تمایل او به کاهش سهم ایران از نفوذ در عراق است. در عین این که هدف ایران با آمریکا کاملا منطبق نیست اما کلان آن با هم تطبیق دارد. تجزیه عراق برای آمریکا، به معنای  شکست اوباماست. اگر عراق تجزیه شود، دموکرات هایی که علی رغم مخالفت جمهوری خواه ها، ارتش آمریکا را به عراق بردند، شکست می خورند. شکست دموکرات ها، شکست حاکمیت موجود عراق - آمریکاست بنابراین حتما اوباما و دموکرات ها این را نمی خواهند؛ البته دعواهایی در آنجا بین خود آنها وجود دارد که جمهوری خواه ها به دنبال شکست دموکرات ها هستند اما دولت فعلی آمریکا تجزیه عراق را نمی خواهد، پس هزینه ای که می شود، باید محدود و تنها برای گرفتن امتیاز باشد. اوباما گفت این گروه ها نباید به اماکن مذهبی هجوم برند و  نباید حاکمیت را در دست بگیرند؛ او این حرفها را به چه کسانی گفت؟ به داعش و نه مبارزان دیگر در کنار داعش. آن سوی قصه، خانم کلینتون آمد و گفت که دولت عراق نباید ارتشی هایی که ما آموزش داده ایم، کنار بگذارد یعنی سعی می کنند سهم خود را در ارتش حفظ کنند.

16 - سیاست یا برنامه تجزیه عراق به نفع کدامیک از کشورهای خارجی ذینفع در عراق می شود؟

رشید: اگر استراتژی کلان را تجزیه عراق یا حفظ تمامیت ارضی در نظر بگیریم، در اینجا آمریکا و ایران هر دو روی تمامیت ارضی عراق متفق القول هستند؛ در حالی که عربستان به این شکل نیست. به نظر می رسد عربستان روی تجزیه عراق سرمایه گذاری کرده است. از سوی دیگر آمریکا با عربستان صمیمی است و نمی خواهد عربستان را از دست دهد، عربستان نیز نمی خواهد بدون حمایت آمریکا بماند. در زمان رژیم گذشته ایران، شاه در انتخابات آمریکا، روی جمهوری خواه ها سرمایه گذاری می کرده است تا آنها پیروز شوند چون آنها جنگ طلب بودند، به ایران اسلحه می فروختند اما دموکرات ها به دنبال حقوق بشر بودند و حاکمیت پهلوی را تاحدی به چالش می کشیدند. عربستان نیز همچون آن زمان ایران و روندی که در مناطق دیگر نیز مرسوم است، دلارهای خود را خرج می کند تا جمهوری خواه ها به قدرت برسند. به دلایل گفته شده، سعی می کند این پروسه دو ساله را طی کند تا دموکرات ها شکست بخورند. پس بسیار مهم است که چه اتفاقی در این مثلث رخ می دهد. به نظر می رسد حکم اعدام «شیخ نمر» در عربستان که به تازگی منتشر شد، بی ارتباط با حادثه عراق نیست و در حال فشار آوردن به ایران است. عربستان با تصور اینکه ایران از شیعیان عربستان حمایت می کند به ایران فشار می آورد و می گوید فشار تو به داعش این نتیجه را دارد. در این مثلث، ایران که با عربستان رابطه ای تلخ و بسیار سرد دارد، رابطه ایران با آمریکا نیز سرد است اما تلخ نیست بلکه در ماجرای هسته ای و در موضوع عراق شیرین است. باید دید چه اتفاقاتی در روابط درون این مثلث بروز می کند.

17 - طی توضیحات شما، پیچیدگی های بسیاری در روابط موجود در مثلث خارجی ایجاد شد. از تجمیع رویکردهای مختلف در این مثلث، نتیجه، ماندن داعش و تجزیه عراق خواهد بود؟ تجزیه احتمالی عراق چه آثاری بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟

رشید: حوزه ماجرای داعش به خارج از مناطق عربی سرایت نمی کند. این پروژه متکی بر یک ایدئولوژی است که آن ایدئولوژی از ناسیونالیسم عرب جدا نیست. هر چند کسانی که از مناطق دیگری آمده اند، پاکستانی، مراکشی، انگلیسی و ... بعضا عرب نیستند اما در هر صورت فرهنگ های دیگر، ظرفیت پذیرش این ایدئولوژی را ندارند؛ ظرفیت پذیرش این ایدئولوژی، مختص عرب هاست پس به ایران سرایت نمی کند.

18 - چه طور آثاری نخواهد داشت؟ یک همسایه بد هم، آزار فراوانی می تواند برساند، چه رسد به ...

رشید: به همسایگی ایران نمی رسد. منطقه اگر تجزیه شود، بخشی از آن کردستان عراق است، بخشی شیعیان و بخشی دیگر سنی...

19 - بر فرض در صورت تجزیه عراق، سه بخش کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین تشکیل می شود. در این صورت احتمال تحرکاتی در مناطق کردنشین همسایه وجود دارد، با توجه به منافع ایران و ترکیه در این موضوع –به عنوان دو قدرت مهم منطقه- احتمال ایجاد کشوری جدید در منطقه یا ایجاد ناآرامی در مرزهای این دو قدرت منطقه یی وجود دارد؟

رشید: اگر در ایران می خواست جدایی کردها رخ دهد، در زمانی که کردستان ما شلوغ شد، باید اتفاق می افتاد. ترکیه یکی از پایگاه های ناتوست، منافغ ترکیه هم با این قصه پیوند دارد، به همین دلیل حداقل به خاطر حضور ترکیه کردستان بزرگ تشکیل نخواهد شد. موضوع تجزیه داستانی متفاوت دارد. مثلث یاد شده در این موضوع، بسیار مهم است؛ ایران که صد در صد با تجزیه مخالف است، آمریکا هم تا زمان حضور دموکرات ها در قدرت، با تجزیه عراق مخالفند بنابراین حداقل در دو سال آینده، تجزیه جایی نخواهد داشت.

ادامه دارد... 

/ 0 نظر / 20 بازدید