دفاع مقدس (قسمت2)

مصاحبه با روزنامه ایران هفته دفاع مقدس 1393(قسمت دوم)

 س: به نظر شما تنها دلیل عدم اعتماد و دوری نسل های بعدی جنگ دید منفی مردم به رسانه ها و اظهارات مسئولان است؟

ج: صداقت عمومی در ذهن اقشار وسیعی از مردم زیر سوال رفته و از آنجایی که مطالب و نکاتی که در رابطه با جنگ و انقلاب منتشر می شود آلوده به منافع جناحی - سیاسی است و به جهت آن که جناح ها دیدگاههای خود را باورداشته و به دیدگاههای طرف مقابل بی اعتمادند، این بی اعتمادی دامان مباحث مربوط به انقلاب و جنگ را هم دربر می گیرد و این درد بزرگی است که باید مداوا شود.

س: در اوایل جنگ و بعد از اینکه عراق خاک ایران را تصرف کرد،کشور ما توانست در عملیات هایی مانند ثامن الائمه و بیت المقدس پاسخ سختی به دشمن بدهد به نظر شما دلیل این پیروزی ها برنامه ریزی های اطاق فکر جنگ و فرماندهان بودند و یا اینکه رشادت و شهادت طلبی رزمنده ها عامل آن موفقیت ها بود؟

ج: این دو قابل تفکیک نیست.چراکه موفقیت ها هم به حوزه برنامه ریزی و تعیین راهبرد بستگی دارد و هم در عرصه اجرا به عوامل اجرایی و تاکتیکی نیازمندید. برای اجرای راهبردها نیازمند عوامل موثر هستید. در حوزه تاکتیک و اجرا شجاعت ها بسیاری کارساز بود.

 در این بین تاثیر نقش مسئولین کشوری در مدیریت کلان جنگ را نیز نمی توان نادیده گرفت. مثلا اگر دوره ثامن الائمه تا فتح خرمشهر را یک دوره ویژه در تاریخ جنگ محسوب کنیم، در آن دوره، گذشته از دفاع در مرزها، کشور با تهدات داخلی زیادی مانند ترورهایی که توسط منافقین صورت می گرفت، روبه رو بود و تدابیر و عملکرد قوای کشوری در تامین امنیت داخلی، نقش مستقیمی در روند دفاع از مرزهای کشور می گذاشت.

/ 0 نظر / 18 بازدید