آفت نگاه جناحی بر شهید (مصاحبه جماران3)

سوال: به نکته خوبی اشاره کردید به نظر شما آیا قشری نگری و انحصاری کردن شهدا باعث و بانی این جدایی شده است؟

پاسخ:

قبل از این سوال شما  یک پرسش دیگر مطرح است که چرا اینگونه شده است؟ این جمع بندی دو دهه من است که به بخشی ازآن اشاره می کنم: به اعتقاد من، مدیریت در صحنه جنگ، مدیریتی بود که در عمل واحد اما در نظر غیر واحد بود، در نظرات مختلف، اما اقدام یکسان بودو این اختلاف نظر ابعاد مثبت و منفی داشت. امام به عنوان  فرمانده کل قوا از جنبه های مثبت هردو گرایش استفاده می کرد.اگر جنبه های منفی آن را خط قرمز تلقی کنیم امام نمی گذاشت که نظرات به ان مرحله برسد اما جنبه های مثبت هردو طرف را تقویت می کرد. این دونگرش کلان در زمانی که جنگ به اتمام رسید و امام هم به رحمت خدا رفت این دونگرش که در صحنه جنگ وجود داشت در صحنه جامعه شکاف ایجاد کرد.

سوال: این دونگرش منظورتان همان نگاه سنتی و غیر سنتی و پویا است که بعدها دوگرایش سیاسی را تشکیل می دهند؟

پاسخ:

من قصد ندارم وارد جزئیات شوم. چراکه اگر به مصادیق وارد شویم خیلی مسائل باز می شود و درحال حاضر مصلحت نیست که بیان شود. این دونگاه یک چالشی در جامعه ایجاد کرد که مباحثی از قبیل  دفاع مقدس و شهید و شهدا و... دراین کشاکش، جناحی و سیاسی شد.اختلافها همواره وجود دارد و اشکالی هم به آن وارد نیست اما وقتی این مسئله بعد از فوت امام گسست اجتماعی ایجاد کرد و ارزش ها یارکشی شد و ارزشها درخلال این کشمکش وارد مسائل جناحی شد مجموعه هایی که از جنس ارزش ها نبودند پابه میدان نهاده و با آن عجین وآمیخته شدند.واین قصه را خراب کردو حکایت دزدی شد که برای اینکه چهره واقعی اش مشخص نشود فریاد میزد:"کی بود کی بود و... آی دزد"! اصل موضوع گم شد که ارزش های شهدا و دفاع مقدس کجاست؟ ادامه دهنده راه شهدا کیست؟و این آمیختگی نامانوس در این سه دهه منتج به هزینه های سنگینی شد. من  و شما اگر خود را اصلاح طلب فرض کنیم در این 15 سال اخیر متاسفانه نیامدیم درمقابل آنچه که ضد ارزش می دانیم مدافع ارزش ها باشیم. هنر این را نداشتیم که  دراین باره شفاف سازی کنیم. نتوانستیم شبهات را شناسایی، احصا و پاسخ دهیم. ضمن اینکه در دوران اصلاحات به این مسئله کمک کردیم و بخشی که هیچ ارتباطی به ارزش ها دردهه اول انقلاب نداشت بنام ارزش ها آنها را انحصاری کرد و نهایتا ماحصلش پرچمداری امثال احمدی نژاد در قبال آن حقایق شد.اولین سال دولت آقای خاتمی بود و اولین مراسم انتخاب "کتاب برتر دفاع مقدس" در خرمشهر برگزار شد.درآنجا ایشان به عنوان رئیس جمهور وقت تاکید کرد که این مسئله و جریان گفتمان دفاع مقدس را باید ملی کنیم و دولت باید دراین قسمت فعال شود. درهمان زمان کسی که از جمله هیئت ژوری انتخاب کتاب برتر دفاع مقدس بود به من گفت: " مگر ما می گذاریم این مسائل دست دولت بیفتد؟". این نگاه ها غلط بود که متاسفانه از آنسو دامن زده شد و ازاینطرف نیز آغوشی برای این مسائل باز نشدو هر زمان هم نظیر آقای خاتمی به این مسائل آغوش باز کرد در را به روی او  بستند.

/ 0 نظر / 17 بازدید