بازندگان88 (مصاحبه با قانون قسمت آخر)

در پست "جنگ نعمت است یا نقمت" به تاریخ 31 شهریور 1392 خبر مصاحبه ام با روزنامه قانون را اطلاع رسانی کردم. حال که این مصاحبه منتشر شده است  مطالب آن را در7 قسمت بارگذاری کردم (البته رسانه مزبور انتشار جواب سوال مربوط به "جنگ نعمت است یا نقمت" را مصلحت ندیده. من هم که قبلا آن مبحث را ارائه کرده بودم).

سوال: برخی از مردم دیدگاه خوبی نسبت به سپاه ندارند و دکتر روحانی نیز در سخنان خود اشاره کردند که سپاه رقیب مردم نباشد و سپاه، سپاه همه مردم باشد برای این تغییر دیدگاه مسئولان سپاه باید چه اقداماتی را داشته باشند؟

پاسخ:

بازنده حوادث بعد از انتخابات 88 همه بودند. همه طرفهای حادثه باختند. سپاه هم از این قاعده مستثنی نبود. نمی دانم آیا می توان امیدوار بود که این هزینه سنگین، تجربه ماندگار و غیر قابل تردیدی را برای دو جناح بزرگ کشور و سازمانهایی چون شورای نگهبان و سپاه نهادینه کرده باشد. اگر انتخابات 1392 را نتیجه تجربه 88 بدانیم که برداشت قرین به صحتی است ولی بعید می دانم که بتوانیم این تجربه را نهادینه شده فرض کنیم، چون طرف های درگیر به جای آسیب شناسی عملکرد خویش، در طول 4 سال گذشته درپی محکوم کردن طرف مقابل بوده اند؛ همچنانکه گفتمان حاکم بر نمایندگان مجلس در رای اعتماد به کابینه پیشنهادی روحانی ادامه خطای گذشته و مقصر دانستن انحصاری طرف مقابل بود.

/ 0 نظر / 19 بازدید