سپاه در سوریه(مصاحبه با قانون5)

سوال: به نظر شما نقش سپاه در سوریه سبب استقامت این کشور در برابر دشمنان نیست؟

پاسخ:

البته که حمایت شوروی و به ویژه حمایت ایران از سوریه در استقامت سوریها بسیار موثر بوده اما چرا می گویید سپاه؟ چرا نقش جمهوری اسلامی را منحصر به نقش سپاه می کنید؟ بی تردید کشورها به حمایت یکدیگر نیازمندند و بی تردید منافع مشترک عامل همکاری و پشتیبانی کشورها از یکدیگر است. لذا حمایت ایران از سوریه برمبنای منافع مشترک دو کشور انجام شده است.

یکی از منافع ایران در حمایت از سوریه، توسعه امنیت پیرامونی است. دفاع از مرز کشورها در محدوده سرزمینی، احتمال آسیب پذیری را افزایش می دهد. لذا توسعه امنیت پیرامونی امری عقلانی و شناخته شده است و سرمایه گذاری حمایتی ایران از سوریه، عراق لبنان و فلسطین از این منظر مسئله ای شناخته شده است و منتقدان به حمایت ایران از سوریه و حزب الله و حماس باید توجه داشته باشند که حمایت های یاد شده منطبق با منافع ملی ما است.  

/ 0 نظر / 22 بازدید